Dây các loại

Chỗ bán các loại dây làm vòng tay handmade. Như dây da lôn, dây sáp, dây thừng, dây xích giả cổ, dây inox làm trang sức handmade...

6