Nguyên liệu trang trí nhà Noel

cây thông mô hình, ông già Noel, người tuyết, tuần lộc trang trí nhà mô hình, nhà que kem Noel 
6