Sỏi trang trí

Sảm phẩm không thể thiếu cho mô hình tiểu cảnh. Đặc biệt, tại TURNshop bạn sẽ tự do sáng tạo với gần 100 mẫu sỏi đủ kích thước & màu sắc. Với gói nhỏ giá hạt dẻ vừa đủ dùng

6