VẢI

Vải dạ, vải nỉ các loại. Làm balo, may gối, ...
6