Cây hàn chì 40w

dung cu lam do handmade

Khác


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Dùng hàn các mối nối dây điện. Đục lỗ cho bìa mô hình,...

6