Cây bụi nhỏ

Khác

Khác


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Bạn cắt thành nhiều khúc nhỏ để trang trí sân vườn. Trang trí chân hàng rào, góc nhà rất đẹp

6