Xịt bóng trắng

Khác

Turn shop


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Xịt bóng trắng tạo lớp màng trắng bao phủ xung quanh sản phẩm bìa mô hình. Giúp che lấp những chỗ trầy, chỗ bìa bị dơ cũng dễ dàng được lau sạch. Hoặc khi để lâu bìa bị bụi bẩn, ta cũng dễ dàng lau sạch

6