lồng đèn handmade

nguyên liệu đơn giản

Turn shop


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Được ghép từ 100 que kem, dành cho những bạn thích sự sáng tạo. Lồng đèn que kem được thắp sáng bằng pin giúp sáng ổn định và an toàn hơn. Có thể dùng làm đèn ngủ. Bộ điện tự chế sử dụng 2 pin tiểu dẽ dàng thay thế khi hết pin. Ngoài ra còn có màu tô que kem, bạn có thể mua kèm nếu muốn có chiếc lồng đèn có 102

Chọn màu tô que kem<<<

6