Lưỡi dao SDI 2cm

dung cu lam do handmade

SDI


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét
Lưỡi dao SDI bén hơn nhieuf so vỡi các loại lưỡi dao rọc giấy thông thường khác, lưỡi dùng cho dao rọc giây nhỏ. 
Giá áp dụng cho 1 hộp gồm 10 lưỡi dao.

6