Kit làm cây mô hình

Kit lam đồ handmade

Turn shop


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Bộ nguyên vật liệu dùng làm cây giả trang trí nhà mô hình. Dùng làm những cây mô hình nhỏ với màu sắc sinh động như thật. Bạn xem hướng dẫn chi tiết bên dưới

6