Que dẹp nhỏ 14x0,6cm

nhà tăm tre

Turn shop

Hết hàng


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét
Que kem gỗ nhỏ, gỗ chất lượng cao, trắng mịn, dễ dàng cắt bằng kéo cắt que (xem tại đây)
DÙng làm hàng rào cho nhà que kem, làm khung hình,...

6