que 93mm khuấy cafe

nhà tăm tre

Turn shop


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Dùng làm kem que. Khuấy cafe, trà sữa, rượu, rượu cocktail.

6