Vải bố

nguyên liệu đơn giản

Turn shop


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét
Vải bố dùng trang trí bàn handmade,trang trí bàn tiệc cưới, kệ trang sức, may túi vải, làm bìa sách, làm craft book6