KIT wooden craft sticks

Nói nhà tăm tre đơn giản, thì các bạn mới làm nên chuẩn bị tinh thần là nó sẽ không đẹp nhé. Hoặc trừ khi bạn mua đồ từ TURNshop thì... nó sẽ đẹp hơn được một chút. Và tại shop, các bạn sẽ có được kinh nghiệm từ các "chuột bạch" đi trước, giúp đỡ tốn nguyên liệu hơn

6