Nguyên vật liệu từ gỗ

Nguyên liệu gỗ, vật liệu gỗ để làm đồ handmade: que kem, que đè lưỡi, que gỗ, tăm tre, thanh gỗ thông...

6