Trang trí sân vườn nhà mô hình

Trang trí sân cỏ, ghế đá, cây cối, sân vườn, xích đu, hồ bơi, ao cá, đường đi rải sỏi cho nhà mô hình (nhà que kem, nhà tăm tre)
6