bộ 2 kềm dục lỗ

nhà tăm tre

ART color


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét
Bộ 2 kềm đục lỗ & kềm bấm ri ve. Cấu tạo chắc chắn & bền, cho mối lỗ bấm chính xác

6