SET 16 gói bột COLOR FEST(8 màu)

tổ chức sự kiện

Khác


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

Bộ nâng cấp full 8 màu, được chia nhiều gói nhỏ. Dễ dàng chia đều cho nhóm nhiều người (mỗi người 1 gói; hoặc 2 gói/ người). Với các bạn photograper muốn bức ảnh thêm sinh động, bạn tham khảo thêm màu hóa trang tại đây.

Dùng cho nhóm khoảng 12-16 người, hoặc lớp học, sự kiện, đi phượt...
Khối lượng 1 set: 1.5kg
6